Utställning Tvååker

På utställning i Tvååker tog Antikens Xenia “Molly” sitt första Certifikat Domare Marie Gadolin.

hh